Британски дипломат за границите на Македония през 1918 г.

четвъртък, 15 юли 2021 г.

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Любомир Сирков. Предложенията на един британски дипломат на Балканите през декември 1918 г. относно границите на България в Македония...167 - 174

Периодът между сключването на Солунското примирие на 29 септември 1918 г. и началото на Парижката мирна конференция, макар и изпълнен с напрежение и несигурност за бъдещата съдба на България, на практика остава безплоден във външнополитическо отношение. 

България от никъде не получава дори и най-неангажиращ намек, че някоя от силите-победителки би могла евентуално да се съобрази поне отчасти с исторически напълно обоснования стремеж на българите да живеят в една своя държава. Разбира се, това съвсем не означава, че дипломатическите служби на страните-победителки изобщо не обръщат внимание на проблемите, пред които ще бъде изправена предстоящата мирна конференция във връзка с определянето на следвоенните граници на Балканите. 

Напротив: преразпределението на територии се об- съжда активно, с привличане на различии съображения и с позо- ваване на актуални за историческия момент принципи на полити- ческо, икономическо и военно взаимодействие между народите. Известна представа за общата атмосфера, в която протича дискусията по тези въпроси в дипломатическата служба на Вели- кобритания ни дава приведеният по-долу документ.

Негов автор е Хари X. Лам (Harry Н. Lamb), бивш британски консул в Солун, зачислен към британската военна комисия в София с чин полковник на 5 декември 1918 г. Два дни по-късно, преди оиде да е тръгнал към мястото на новото си назначение, от Солун Хари Лам изпраща в Лондон свое донесение, към което прилага и два меморандума: един за Македония и един за Добруджа. Ето пълният текст на първия меморандум в превод от английски:

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022