Писма за Македония в архива на д-р Константин Стоилов

13/07/2021

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Билярски, Ц. и И. Бурилкова. Писма от дейци на Върховния македонски комитет и на българските Македоно–Одрински революционни комитети в архива на д–р Константин Стоилов (1895–1898)..., 101–128

Напоследък в Централния държавен архив постъпи огромна част от личния архив на видния български политически и държавен деец д-р Константин Стоилов (1853-1901 г.), предаден от неговата внучка Христина Джидрова. С това ново попълнение архивът на д-р К.Стоилов може да се каже, че вече е пълен и е един първокласен извор за историята на Болгария за един период от четвърт век. 

Тук няма да се спираме на съдържанието на целия архив, който предстой да бъде обработен, за да може да се използва от всички изследователи. Не смятаме за необходимо да припомняме на читателите също така кой е д-р Константин Стоилов, още повече, че за него съществува значителна по обем литература. 

Сред авторите на изследванията можем да посочим преди всичко Симеон Радев, Иван Пеев Плачков, Михаил Маджаров, Радослав Попов, Елена Стателова, Андрей Пантев, Илчо Димитров, Веска Николова и редица други....

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024