Членовете на ЦК на ВМРО за Македонския научен институт

неделя, 12 септември 2021 г.

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 4.  Гребенаров, Ал. Бележки на членовете на ЦК на ВМРО за Македонския научен институт през 1927 година... 121–132

В годините след Първата световна война ръководителите на ВМРО са добре информирани, че силовите методи на Организацията провокират съседните на България страни и предизвикват външнополитически затруднения. Протестни ноти, извънредни депеши и други дипломатически действия циклично затрудняват опитите на българските управляващи среди да изведат страната от . изолация и да получат финансов заем. 

За да спечели симпатиите на българската и чуждата общественост, ВМРО подпомага пропагандната дейност на македонските преселници в България. За целта се субсидират бежанските организации, които имат крайно недостатъчни приходи. Революционните дейци обръщат специално внимание на създадения от тях Македонски научен институт (МНИ). 

През целия период на съществуване той е материално подкрепян от ВМРО. Организацията разчита на мощната му пропаганда, защото неговите членове (повечето родом от Македония), са известии български интелектуалци, някои от конто - и с висок международен авторитет. От тях се очаква да представят на света сериозни научни доводи за българската принадлежност на по-голяма част от населението в Македония...

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021