90 години от рождението на проф. Николай Генчев

22/11/2021

90 години от рождението на проф. Николай Генчев
, (2 ноември 1931, Николаево, Старозагорска област – 22 ноември 2000, София) – историк, член-кореспондент, доктор на историческите науки. Завършва история в СУ (1956). 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 11

Професор в същия университет от 1974 г. Декан на Исторически факултет (1975–1982). Ректор на СУ (1989–1993). Заместник-директор на Единния център по история при БАН (1976–1982). Член-кореспондент на БАН от 1989 г. 

Автор на значителна по обем научна продукция по проблемите на Българското възраждане, делото на националните революционе-ри В. Левски, Г. Раковски, обществено-политическото развитие на българската държава през първата половина на ХХ в., културната история, социално-психологическите типове в българското минало, както и външната политика на България, свързана с националния въпрос, въз-връщането на Южна Добруджа и др.


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024