Почина видният езиковед проф. д-р Иван Кочев (1935 - 2021)

02/11/2021


ПРОФ. Д-Р ИВАН КОЧЕВ

 (2 февруари 1935 – 31 октомври 2021) 

В навечерието на Деня на будителите, на 31 октомври 2021 г., от този свят си отиде видният учен-езиковед, всеотдайният родолюбив българин ̶ проф. Иван Кочев. Той е роден в Поморие, но родовите му корени са от българския град Струга и е потомък на българските възрожденци Миладинови и Хаджови. 

През 1952 г. завършва с отличие средно образование в родния си град, а през 1957 г. – българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научната му дейност, посветена изцяло на българските диалекти, включително и тези, останали извън съвременните ни граници, се осъществява в Института за български език при БАН, където е ръководител на Секцията за български диалектология и лингвистична география, както и негов заместник-директор (1978–1988) и в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 Отделни лекции е чел в Московския държавен университет „Михаил Ломоносов“, в Карловия университет (Прага) и Ягелонския университет (Краков) и др. За научната и преподавателската си дейност проф. Иван Кочев е носител на много награди, между които: орден „Кирил и Методий“ – I степен; наградата на БАН и СУ „Климент Охридски“ на името на акад. Владимир Георгиев; наградата на Съюза на научните работници в България и други. 

Проф. Иван Кочев е един от учредителите за възстановяване на Македонския научен институт и в продължение на много години бе негов заместник-председател (1990–2008). Именно в МНИ бяха публикувани десетки неговите изследвания посветени на българската диалектология и езикознание. 

До последния си дъх следеше с жив интерес събитията, свързани с езика в историко-географската област Македония. 

 Светла да е паметта на този голям учен и човек, истински българин! 

1 ноември (Ден на будителите) 2021 г. 
Македонски научен институт, София

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024