In memoriam: Проф. Константин Йордан (1946 - 2021)

21/12/2021

Преди няколко дни ни напусна Константин Йордан (1946–2021), изследовател в Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия в продължение на близо половин век от 1970 до 2017 г. 

Това се случва едва като след няколко седмици по-рано бе изминал 75 години от своя жизнен път. Специалист по история на международните отношения в Югоизточна Европа и съответно на Балканите през 20-ти век, К. Йордан се фокусира върху румънско-българските и румънско-гръцките отношения. 

Той бе член на Смесената румънско-българска комисия по история и един от малкото специалисти по българо-румънски отношения в ново време – от края на ХІХ и първите няколко десетилетия на ХХ век. 

Той има редица участия в международни научни конференции у нас и в съвместни българо-румънски научно-изследователски проекти, както и различни публикации в сборници и специализирани периодични издания в България. К. Йордан дълги години бе член на редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“. След себе си остави няколко важни монографични изследвания, посветени предимно за периода на междувоенните отношения на Румъния със страните от Югоизточна Европа. 

Светла да е неговата памет!

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024