България не променя позицията си спрямо Северна Македония

11/01/2022


България не променя позицията си по отношение на приемането на Република Северна Македония в ЕС. Това стана ясно по време на вчерашния Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), който се проведе при президента Румен Радев. Темата беше позицията на страната ни за интеграцията на Западните Балкани и по-конкретно на Република Северна Македония. В заседанието участваха премиерът Кирил Петков, вицепремиерът и финансов министър Асен Василев, председателят на Народното събрание Никола Минчев, по един представител на седемте парламентарни групи, министрите на вътрешните работи Бойко Рашков и на отбраната Стефан Янев, заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова и председателите на Държавните агенции "Национална сигурност" и "Разузнаване", както и посланикът на България в Скопие Ангел Ангелов. 

„Консултативният съвет обсъди перспективите за интегрирането на Западните Балкани в ЕС, което е стратегически интерес на България, съвпадащ с интересите на нашите партньори и съюзници от ЕС и НАТО. Особено внимание бе обърнато на процеса на интеграция Република Северна Македония, който е в застой. Констатирано беше, че в продължение на четири години след подписване на договора от 2017 г. страната кандидат не направи необходимото за неговото изпълнение, както и не дава гаранция за поетите ангажименти. 

В резултат на проведената през септември 2019 г. среща при президента с участието на представители от изпълнителната и законодателната власт бе приета рамкова позиция относно разширяването на ЕС и процесът на стабилизиране и асоцииране – Република Северна Македония и Република Албания. 

Посочените документи са основа на политиката по отношение на разширяването на ЕС с РСМ и Република Албания и обосноваха отстоявания отказ на България да одобри началото на преговорите за членство на РСМ”, обяви Румен Радев пред медиите след края на Съвета за национална сигурност. 

Държавният глава коментира още, че преди 30 години - на 15 януари 1992 г. България първа в света призна днешна Република Северна Македония за новосъздадена независима държава. „България никога не е отричала правото на гражданите на РСМ да се самоопределят на база собствено самосъзнание и да ползват своите езици. 

В същото време България държи на пълното равноправие на македонските българи с останалите народи на РСМ. Десетилетната политика на дискриминация на македонските българи, 120 000 от които са български граждани, а с това и граждани на ЕС, в последно време ескалира в открити публични атаки срещу граждани, декларирали българския си произход. 

Правата на македонските българи са ключов елемент от Копенхагенските критерии за членство в ЕС. Не могат да бъдат предмет на преговори и тяхната защита е изрично посочена”, добави той. 

"Участниците в КСНС се обединиха около мнението, че са необходими всеобхватни, целенасочени и ресурсно осигурени действия за възстановяване на доверието и активизиране на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен интерес. От особено значение са проектите, осигуряващи транспортна, инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност с акцент върху Коридор номер 8. 

Това от своя страна ще допринесе за преодоляване на застоя в отношенията между двете държави, ще даде импулс за ускоряване на преговорния процес и за устойчивото развитие и просперитет на региона", заяви Радев. 

Членовете на Консултативния съвет отбелязаха и постигнатото до момента в преговорния процес. В някои сфери на двустранните отношения се очертава възможност за постигане на съгласие. Решаването на отворените политически въпроси ще ускори значително напредъка във всички останали области, допълни държавният глава. Участниците в КСНС препотвърдиха позицията на България относно готовността на Република Албания за започване на преговорния процес за членство в ЕС, посочи още Радев. 

На финала на своето изявление пред медиите президентът заяви, че въз основа на проведените разисквания КСНС е приел предложения към изпълнителната и законодателната власт и ги изброи: 

При провеждане на външната политика на страната, Министерският съвет да изпълнява националната позиция на България, като спазва изискванията, произтичащи от Договора от 2017 г., Рамковата позиция от 2019 г. и Декларацията на 44-ото Народно събрание; 

- Даването на съгласие за започване на преговори за членство на Република Северна Македония да не се обвързва със срокове, а с постигане на реални резултати, включително и по отношение на правата на македонските българи; 

- Изпълнителната власт да продължи да работи за отчитане на изпълнението на Договора от 2017 г. в преговорния процес за членство на Република Северна Македония в ЕС; 

- Изпълнителната власт да изготви и обезпечи в кадрово и финансово отношение план за действие с мерки за постигане на осезаем напредък във всички области на двустранните отношения с епублика Северна Македония; 

- Изпълнителната власт да предложи на партньорите в Република Северна Македония създаването на съвместни работни групи по области, в съответствие с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, с цел активизиране на двустранните връзки;

- Изпълнителната власт да предприеме мерки за ускоряване изграждането на Коридор №8, съвместно с Република Северна Македония и Република Албания като единен проект в неговата цялост – автомагистрала, жп линия, енергийна и дигитална свързаност;  Народното събрание да предложи на законодателния орган на Република Северна Македония създаването на структуриран диалог между парламентарни комисии и групи за приятелство, който да засили доверието и да подпомага цялостния процес;

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024