Стоян Германов. Македонският въпрос 1944 - 1989

12/01/2022

СТОЯН ГЕРМАНОВ

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 1944 – 1989
Възникване, еволюция, съвременност

Второ издание

ПРЕДГОВОР 

Повече от едно столетие македонският въпрос занимава учени, политици и държавници, прехвърли границите на Балканите и навлезе в политиката и дипломацията на редица държави. Той е предмет на политически и научни спорове, на дипломатически комбинации, на утопични проекти, на политически кроежи и територи- ални претенции. 

В него се преплитат народностни, политически и духовни прояви на няколко поколения македонски българи. В днешно време различни аспекти на македонския въпрос са намерили на- учни и политически решения, други – поради прекалената политизация и някои стереотипи на мислене от близкото минало са все още „спорни“. 

Независимо от различните гледни точки очертани са пара- метрите, същността, развитието и еволюцията на проблема. Македонският въпрос заема определено важно място във вътрешната и външната политика на българските правителства след 1944 година. Той отразява етнотериториални, идеологически и геостратегически цели и стремежи, произтичащи от положението, в което се намира България след Втората световна война. 

България все повече губи историческа перспектива за положително решаване на македонския въпрос в хармония с българските национални инте- реси. Всички опити да се лекува тази почти вековна кървяща рана донасят на страната ни нови проблеми вместо позитивни решения.

Цялата книга четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024