В Гърция недоволни от албанските учебници по история

24/01/2022

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 1

"...Друго гръцко искане е насочено към премахването на материалите и географските карти в албанските учебници, които обозначават части от територията на Република Гърция като албански етнически територии в миналото. 

Споразумението за изменение на албанските учебници е в сила от 2018 г., а от септември 2019 г. тяхното прилагане трябваше да започне, но гръцки представители смятат, че албанската страна не изпълнява в срок договореното. 

Става дума за едностранно налагане на гръцката гледна точка без никакви дискусии по исторически теми – гръцката страна изпраща конкретните искания за промяна в съответните учебници, а албанската страна трябва да ги изпълнява.

Д-р Антон Панчев

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024