Хайдушкият род от с. Лешко, Горноджумайско

18/01/2022

сп. "Македонски преглед", 2003, кн. 4. Стефан Роячки. Хайдушкият род от с. Лешко, Горноджумайско... 71 - 78

В многовековното българско огнище с. Лешко, Горноджумайско, има родове, които заслужават да се споменат: Корчовци, Калешовци, Караджови, Въсенски, Лещански, Солачки, Байови, Малинкови, Балабанови, Урдарски, Байрактарски, Роячки и много други, отгледали поколения просветители, революционери и т.н. Гордостта на с. Лешко обаче е айдушкият (хайдушкият) род. 

Опирайки се на исторически извори и съпоставяйки ги с откъслечни писмени данни, се установи, че в този род са израснали видни наши просветители и революционери, нещо повече, благодарение на тези изследвания се доби представа за отминалите времена на турското робство и за процесите, които са ставали в нашето общество. 

Така стана ясно, че въпреки тежките обстоятелства, цели родове са запазили гордостта на своята българска идентичност и са играли през вековете онази катализираща роля, която е подготвила впоследствие Българското възраждане. 

Според родовата памет основоположник на този род е хайдут Никола, роден през 1630 г. в Крива Паланка — Кюстендилски вилает. Верен на своята българска народност, той не се е примирил с турските безчинства. Наред с полската работа намира начин с още двама-трима негови съмишленици да отмъстят за стореното. Освен това при всеки сгоден случай просвещава съселяните си, че и ние сме имали държава и че тя даже мерила сили със самата Византия, която неведнъж сме побеждавали...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024