145 години от рождението на Христо Шалдев

03/01/2022


145 години от рождението на Христо Шалдев
(25 декември 1876, гр. Гюмендже, Ениджевардарско – 2 февруари 1962, София) – деец на освободителното движение на българите в Македония и Одринска Тракия. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 12

Учител. Става член на ВМОРО през 1895 г. Секретар е на Тайното македоно-одринско дружество в Петербург (1902)и председател (1904) на Централното бюро на Тайните македоно-одрински дру-жества в Русия. 

Напуска Духовната академия в Петербург, за да се включи в Илинденско-Преображенското въстание, напуска академията и става четник при войводата Никола Пушкаров в Скопско. След въстанието е член на Одринския окръжен комитет (1905–1906) и председател на Скопския окръжен комитет на ВМОРО (1906–1907).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024