Стоян Романски (1882 – 1959)

17/02/2022

140 години от рождението на Стоян Романски
(24 февруари 1882, Ботевград – 26 февруари 1959, София) – езиковед, етнограф. Завършва гимназия в Габрово (1900) и славянска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1905). 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 2.

Защитава докторат в Лайпцигския университет (1907). Професор и дългогодишен ръководител (1922–1947) на катедрата по славянско езикознание и на катедрата по българска и славянска етнография при СУ. Декан на историко-филологическия факултет, член на БАН, на Македонския научен институт, на Добруджанския научен институт, на Славянския институт в Прага. 

Участва през 1916 г. в създадената към Щаба на българската армия научно-разузнавателна мисия за проучване на новоосвободените земи. Изследва проблеми на българската диалектология, топонимия, история и етнография на Македония, Добруджа, Моравско и др. Учредител и ръководител е на Службата за български речник при БАН (от 1951 г. Институт за български език) и на Института за народонаука (от 1949 г. Етнографски институт с музей).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024