Българската власт във Вардарска Македония (1941 – 1944)

25/04/2022


сп. "Македонски преглед", г. 44, 2021, кн. 2.
 Сия Никифорова. Изграждане на социално-икономическата структура на българското временно управление във Вардарска Македония (1941 – 1944)...9 - 26

"...Събраните преки и косвени данъци и постъпилите приходи от държавни предприятия от териториите на Вардарска Македония за времето на българското управление са 3,21% от приходите на българската държава[47]. 

Същевременно София налива в селското стопанство, благоустрояването, здравеопазването и общественото подпомагане в областта 107 389 885 лири стерлинги, равняващи се на 52 835 823 420 лв[48].

Когато поставим тези две числа едно до друго, се оказва, че не е възможно паритетното участие централни – местни доходи да осигури дори минимална част от средствата, инвестирани от българската държава в цялостното поддържане на областта...

Инвестициите като нетна стойност надхвърлят 95 млрд. лв.[63] Имайки предвид разходите в Беломорската област – 45,9 млрд. лв., се оказва, че българската държава концентрира 60% от парите, предназначени за присъединените територии, във Вардарска Македония. Тези средства допринасят за бързото приобщаване на стопанския, административния и социалния живот в областта към този в старите предели.

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024