Дипломатическият агент в Цариград Димитър Марков

27/04/2022


сп. "Македонски преглед", г. 44, 2021, кн. 2. Ангел Златков. Усилията на Димитър Марков като княжески дипломатически агент в Цариград за постигане на българските национални стремежи (1896 – 1899)... 43 - 76

"...Димитър Марков изпълнява длъжността на български дипломатически представител в османската столица във време на криза, в която запазването на целостта на Османската империя е поставено под въпрос, а нейните съседи са готови да се включат в борбата за разпределение на османското наследство. Неговата задача е не само да информира българското правителство за случващите се събития край Босфора, но и чрез проява на лична инициатива да помогне за облекчаването на съдбата на българите в Европейска Турция и решаването на Българския национален въпрос. 

По време на мандата си той поддържа постоянен контакт с Високата порта и посланиците на Великите сили. Твърдите му, но добре аргументирани и отстоявани позиции издигат авторитета на българската държава и положението на нейния представител в дипломатическото тяло. Същевременно бързите му действия възпрепятстват много от инициативите на сръбската държава и ограничават развитието на сръбската пропаганда в Македония.

Благодарение на усилията на Д. Марков Княжество България изгражда своя мрежа от представителства – търговски агентства, в Европейска Турция, целта на които е да се превърнат в координационни и ръководни центрове на българските фактори за постигането на общата цел – освобождението и обединението на българите на Балканския полуостров в една обща национална държава. Дипломатът участва активно в избора на първите български търговски агенти и умело направлява тяхната дейност за издигането на престижа на Княжество България сред християнските поданици на султана. 

 По време на мандата на Димитър Марков е извършен и последният голям успех в разширяването на мрежата от митрополити на Българската екзархия с назначаването на владици в Дебър, Битоля и Струмица. Дипломатическият представител успява да балансира сложните отношения между българското правителство и екзарх Йосиф, като предпазва църковната институция от външно вмешателство и дава нужната свобода на дипломата в расо да отстоява интересите на българския народ пред Високата порта и султан Абдул Хамид II според традициите, наложени в османската столица."

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024