Нова книга: Форин офис срещу ВМРО

01/04/2022


Димитър Митев. Форин офис срещу ВМРО. Меморандуми на британското министерство на външните работи по Македонския въпрос 1918 – 1934. С., ИК” Арка”, 2022, 352 с. ISBN 978-954-8356-71-8. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 3

Изданието съдържа 20 меморандума и съпътстващите ги документи на британското външнополитическо ведомство и други, близки до него среди по тематика, тясно свързани с българската външна политика и с Македонския въпрос. Текстовете обхващат времето от късната есен на 1918 г. до ранната пролет на 1934 г. Включени са не само самите меморандуми, но и съпътстващи ги становища, което позволява значително да се разшири картината на британското отношение по темата. 

Документите представят в детайли британското виждане върху българо-югославските отношения и върху Македонския въпрос. Те отразяват разбиранията на дипломатите от Лондон за вътрешнополитическата ситуация в България, за външнополитическите ѝ цели и поведението ѝ на балканската дипломатическа сцена. Най-значително място се отделя на българските национални претенции за ревизия на Ньойския мирен договор в сферата на териториалните му клаузи, и на отношението към темата за Македония. Сред авторите на дипломатическата документация са такива британски дипломатически експерти като Харолд Никълсън, Орм Сарджънт, Джон Балфур, Невил Хендерсън. 

Меморандумите показват, че британската дипломация разглежда Македонския въпрос, българо-югославските отношения и дейността на ВМРО като неразривно свързани. Активността на ВМРО и всяко влошаване на българо-югославските отношения предизвикват появата на нов дипломатически документ. Британските дипломати са наясно за положението в Македония, но се противопоставят на отстъпки от страна на Югославия към България. Те поддържат категорично запазването на статуквото, установено между България и Югославия през 1919 г. 

Документите не само разкриват британската политики по темата, но дават допълнителни сведения за становищата на отделни висши дипломатически експерти за България, политическия живот и мястото ѝ в балканския регион. Някои от документите съдържат щрихи към представата за ВМРО, разпространена сред управляващия елит на британското външно министерство. Три изложения представят мнения в защита на българските външнополитически искания – от Джеймс Баучер, Ноел Бъстон и Асоциацията за Близкия и Среден изток. 

В полза на позициите, защитавани от българската дипломация, са становищата на британския пълномощен министър в София Сидни Уотърлоу. Като цяло документите осветляват британската политика към Македонския въпрос, разкриват представите на дипломатите за ВМРО и за действията ѝ, отношението им към българските национални искания. Сборникът запълва съществена празнина по темата за външнополитическите измерения на Македонския въпрос и представя аргументите на британската дипломация, с които тя поддържа следвоенното статукво на Балканите. 

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024