Българофобията в Северна Македония през 2021 г.

04/04/2022

Д-р Георги Станков. Българофобията в обществения дискурс в Република Северна Македония през 2021 г.

През последните повече от четири години става все по-очевидно, че изпълнението на подписания на 1 август 2017 г. „Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония” се превръща в сериозно предизвикателство пред двете страни. Липсата на напредък по договорените цели поражда основателни съмнения до каква степен може да се говори за наличие на искрено желание и/или за капацитет за постигане на приятелство, добросъседство и сътрудничество, след като заявените добри намерения не се претворяват в реални дейности с резултати. 

Така например, според чл. 11, ал. 6 от Договора двете страни трябва да „обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения”. В това отношение в България вече има добра практика. 

При използване на език на омразата спрямо македонската националност от страна на български граждани, всички отговорни институции реагират своевременно и адекватно и се стига до присъда. При идентични прояви в Република Северна Македония, институциите не предприемат никакви стъпки за санкциониране и редуциране на езика на омразата спрямо българите и България. 

 Това изследване си поставя за цел да проучи езика на омразата и действията, подбудени от омраза, в Република Северна Македония спрямо България и българите в рамките на по-голям социален феномен, който без никакво преувеличение следва да бъде наричан българофобия. За целта то предлага работно определение за българофобия като „комплекс от психологически нагласи, изказвания и действия, изразяващи неприязън, враждебност и нетолерантност към българския народ, отделни негови представители и държавата България като цяло”. 

Наред с преглед на теоретичната рамка, която обяснява този феномен, изследването разглежда и специфичния македонски исторически контекст, в който българофобията се появява и развива, като представя и коментира няколко случая на българофобия през 2021 г...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024