160 години от рождението на проф. Иван Шишманов

21/06/2022

160 години от рождението на проф. Иван Шишманов
(22 юни 1862, Свищов – 23 юни 1928, Осло) – учен фолклорист и етнограф, литературен историк и критик, университетски преподавател, обществен и държавен деец. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 6

Син на Димитър Шишманов – виден общественик, театрал, литератор и търговец през Възраждането. Феликс Каниц лично препоръчва младия Шишманов за ученик в Paedagogische Schule във Виена, което завършва през 1882 г. Там написва първите си патриотични стихотворения. 

След като учителства една година в родния си град, спечелва държавна стипендия и следва философия и обществени науки последователно в Йена (1884), Женева (1885–1886) и Лайпциг, където през 1888 г. защитава докторат. Междувременно се завръща от Женева, за да стане доброволец в Сръбско-българската война. Един от основателите на Висшето училище в София. 

Създава и редактира „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“, превърнал се в трибуна за младата българска хуманитаристика (1889–1902). Като министър на просветата (1903–1907) е автор на редица закони, издигащи културните институции на равнището на водещите европейски държави. 

Тогава са открити Народният театър, Рисувалното училище, Музикалното училище, Народният етнографски музей, Институтът за слепи, Училището за глухонеми деца, първата детска забавачница, Учителско-лекарският съюз, Археологическото дружество, Българската секция на ПЕН-клуба, много читалища, библиотеки, галерии и др. Основател и пръв председател е на българската секция на Паневропейския съюз. 

Радетел на идеята за освобождение на Македония, посвещава по-голямата част от творческата и обществената си дейност на научно обосновани теми за българския характер на областта. Активно сътрудничи с европейски учени и популяризира истината за Македония като фолклорист, етнолог, историк на културата. По време на Балканските и Първата световна войни (1912–1918) участва активно в научния и културен живот на освободените земи, чете лекции, ръководи научни експедиции. 

В качеството си на председател на Българския читалищен съюз обновява българските читалища в Македония, снабдява ги с книги, вестници и списания, осигурява беседи на видни български общественици, организира театрални постановки и др. Ив. Шишманов е български пълномощен министър в Украйна при управлението на П. Скоропадски (1918–1919). След войните продължава родолюбивата си дейност, работи за духовното съвземане на нацията, разпространява из света истината за българите в Македония. 

Става член на Македонския научен институт, а част от своята библиотека дарява на Македонско студентско дружество „Вардар“. Действителен член на БАН (1902), Дописен член на САНУ в Белград, на Югославската академия на науките и изкуствата в Загреб, на гръцкото научно дружество „Парнас”, на ПЕН-клуба и др. Умира в Норвегия, където е на конгрес на ПЕН-клуба и се готви да запознае световната интелектуална общественост с проблемите на българската нация.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024