Методи Бисерков: Историческата памет е в основата на националната идентичност

26/06/2022


За новия дом на Исторически музей в Петрич и неговата експозиция, за богатото минало на този край, за новите предизвикателства пред музейното дело в града и за бъдещите планове за съхраняване на културно-историческото наследство с директора на музея Методи Бисерков разговаря журналистът Костадин Филипов 

Методи Бисерков е роден в семейство на наследници на бежанци от Прилеп и Кукуш. Завършил е висше образование през 1995 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История и география“. Бил е учител по история и география в петричката гимназия „Пейо Яворов“, главен уредник на Исторически музей Петрич, началник отдел „Образование и култура“ в общинска администрация. През този период участва като ръководител и член на екипите в 13 проекта по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“, „Регионално развитие“ и „Региони в растеж“; Трансгранично сътрудничество с Република Северна Македония и Република Гърция; Програма „Еразъм – Коменски“ на ЕК. От 2020 г. е директор на Исторически музей Петрич. Автор и съавтор е на няколко публикации в списание „Македонски преглед“. 

– Господин Бисерков, наскоро в Петрич открихте новата сграда на Историческия музей. Не сме свидетели често на подобни събития, но ето – случи се. Не закъсняхте ли с това да потърсите нов дом на експонатите? 

– Не. Смятам, че историята е доказала – събитията се случват тогава, когато трябва. Откриването на новите експозиционни пространства на Исторически музей Петрич се случи след десетилетия на очакване и надежди. То стана възможно благодарение неуморната работа на няколко поколения петричани, желаещи да осигурят възможно найдобрите условия за представяне на културно-историческите традиции в Петрич и региона. На първо място това са хората, поставили началото на музейното дело преди 56 години. 

Техният неуморен труд и неизчерпаем ентусиазъм зарази голям брой последователи от всички области на социално-икономическия и духовен живот в община Петрич. За успехите на музейното дело допринесоха както музейните специалисти, така също и дейците на културата и образованието, техните ученици и възпитаници, представителите на местната изпълнителна власт и най-вече хората от община Петрич, за които издирването, опазването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Петрич и региона е начин на живот. 

 Откриването на новите експозиционни пространства на Исторически музей Петрич точно в този момент доказа и една историческа аксиома – градивният елемент в отношенията между различните общества и държави са сътрудничеството и партньорството. Вървейки именно по този път вече повече от две десетилетия хората от община Петрич и община Серес, Република Гърция, допринасят за ползотворното и устойчиво развитие на целия регион, в частност за опазването на неговите исторически артефакти чрез реализирането на съвместния трансграничен проект „Културен дипол“, в рамките на който бе изграден новият дом на Исторически музей в Петрич. 

– Откога датира музейната дейност в Петрич? Градът е център на богата история, на славно минало, а напоследък и на сензационни археологически находки. 

– Началото на музейната дейност в Петрич е поставено на 8 септември 1966 г., когато към Народно читалище „Братя Миладинови“ е открита музейна сбирка. През следващите десетилетия сбирката обогатява непрекъснато своите фондове, като основен източник на културни ценности е дарителството на петричани. 

Неслучайно и до днес те наричат своя музей „музей от дарения“. Инициативата за това родолюбиво дело е на учителката от основно училище „Гоце Делчев“ Димитрина Бъчварова, подкрепена от тогавашното общинско ръководство в лицето на Надка Трайкова и техни колеги учители. Следващите десетилетия са време на усилна работа по издирване, проучване, съхраняване и популяризиране на богатото културноисторическо наследство на Петрич и неговия регион. Осигурена е и материална база, което подобрява значително функционирането на музейната сбирка. 

Поставя се началото на систематичното и научнообосновано проучване на основните археологически обекти – неолитното селище край село Тополница, античния град карай село Рупите и средновековното укрепително съоръжение в местността Самуилова крепост. Обогатяват се формите за работа с ученици, като е създаден кръжок „Млад историк“. 

 Така, в началото на 90-те години на ХХ в. в музейните фондове се съхраняват няколко хиляди предмета, отразяващи историческото развитие на Петрич и региона от праисторическата епоха до най-ново време. В периода след 1990 г. музейното дело търпи въздействието на коренната промяна, която трансформира българското общество и държава, като в резултат то преминава на нова, отговаряща на световните музейни стандарти основа. 

Музейната сбирка се сдобива със статут на исторически музей, като към него в периода 1997–2020 г. преминават на управление Национален парк-музей „Самуилова крепост“, къщата на пророчицата Ванга в град Петрич и групова археологическа недвижима културна ценност (ГАНКЦ) „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“. Музейното дело е уредено съгласно всички изисквания на националното законодателство, регламентиращо културното наследство, като е осигурено неговото устойчиво развитие чрез гарантиране на необходимите финансови, материални и кадрови ресурси. 

След 2007 г., използвайки възможностите на европейските фондове, Национален парк-музей „Самуилова крепост“ и ГАНКЦ „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ получиха финансиране по оперативни програми, което даде възможност за нови научни проучвания и тяхната социализация, превръщайки ги в уникални за страната ни културно-исторически обекти. 

Откриването на новите експозиционни пространства на Исторически музей Петрич на 26 май 2022 г., отново изградени по линия на трансграничното сътрудничество, даде пред музейното дело в града нови хоризонти с времеви рамки за следващите няколко десетилетия. Как да бъдат достигнати тези хоризонти е основна мисия на младия и енергичен екип на Исторически музей Петрич. Ето защо аз съм оптимист и смятам, че бъдещето на музейното дело в града е гарантирано от нашата дейност. 

– Новата сграда налага ли пренареждане на съдържанието на музейната експозиция? Какви са акцентите в нея? Кой е най-интересният експонат и от коя епоха е? 

– Съвсем естествено новите пространства предполагат нови експозиции и концепция за ново развитие на Исторически музей Петрич. Сградата на музея е с модерен индустриален дизайн сред паркова среда, която прелива върху зелените фасади. Цялостното архитектурно решение на зданието е заложено да бъде с видима конструкция и инсталации в екстериор и интериор, така че да се използва контрастен ефект по направление сграда – експозиция. 

Тя е с отворено пространство, с междинен полуетаж – мецанин, който позволява на посетителя поглед от второ към първо ниво. Експозиционната площ е предвидена като отворен тип, преминаването между различните експозиции е плавно, без ясно обособени зали и пространства. Дефинирането е предвидено посредством художествени похвати и дизайнерски решения. 

Посетителят обикаля цялата сграда, като стените и въздушното пространство също са предвидени да се използват за експозиции. Акцентите в различните експозиции – с похватите на съвременната музеология, с много интерактивност и технологични решения да се представят движими културни ценности и исторически разкази. Праистория, Античност, Средновековие, Османски период и Възраждане, Нова и Най-нова история и Етнография са експозициите, които жителите и гостите на града ще могат да разгледат. Предвидено е и място за временни експозиции и гостуващи изложби. 

Именно с изложба на картини от фонда на Националния военноисторически музей под наслов „Войните на Балканите през погледа на художника“ бе открит и новият дом на Исторически музей Петрич. В ядрото на зданието са разположени административната част, фондохранилищата, сервизни и технически помещения, реставраторско ателие. Осигурена е и достъпна среда – и двата входа на сградата са достъпни за хора в неравностойно положение, майки с колички, а вътре в нея чрез асансьор, спиращ и на двете нива. Най-интересният експонат – не се наемам да го определя. 

За мен по-важен е постигнатият резултат – с откриването на новия дом на Исторически музей Петрич се отвори нова страница не само в историята на нашия музей, но и на цялата музейна общност в страната. Признанието, което дадоха партньорите и гостите до момента е, че музеят има потенциал да се превърне във водещ не само в региона, но и в страната. 

 – Споменахме археологията. В района са и Самуилова крепост, и Хераклея Синтика. Или има още нещо, за което не знаем, където археолозите да търсят? 

– Смятам, че и Самуилова крепост, и Хераклея Синтика днес далеч са надхвърлили границите на община Петрич и отдавна са се превърнали в общонационални и световно значими културно-исторически обекти. 

Първият поради факта, че функционира като символ за общонационално преклонение пред трагизма и величието на цар Самуил още от 1982 г. (през месец октомври на настоящата 2022 г. предстои да отбележим 40 години от откриването на Национален парк-музей „Самуилова крепост”). 

Вторият, защото научната информация, която бе събрана в резултат на неговите проучвания, има приносен характер в световната историография, изучаваща Античния свят, променяйки историческата география на Балканите от това историческо време, и поради факта, че към настоящия момент обектът е посетен от граждани на над 115 държави от всички континенти. 

 Това, към което се стремим, е проучването на онези над 140 археологически обекта на територията на община Петрич, разкриващи неизвестни страници от праисторически времена до Късното средновековие. Част от това богатство е достояние на научната общественост благодарение усилията на такива учени като проф. Хенриета Тодорова, изследвала неолитната селищна могила Тополница–Промахон, проф. Атанас Милчев, изследвал средновековната църква „Св. Атанасий“ при село Кулата и античното селище при село Рупите, както и на екипите на Националния археологически институт с музей на БАН, изследвали и публикували информация за редица обекти от местно и национално значение. 

 Друга част е позната на учените, но е непубликувана, или е известна само на местното население. Именно тези обекти екипът на Исторически музей Петрич в сътрудничество с колеги от регионални и национални културни и образователни институции предстои да проучва и популяризира. Като по-значими сред тях бих посочил античните обекти в планина Огражден и средновековните, разположени в непосредствена близост до град Петрич и планина Беласица. 

– Петрич е на кръстопътно място, граничи с две държави – Гърция и Северна Македония. Това предполага и активно сътрудничество със съседни музейни сбирки, нали? А с други музеи от страната ни? 

– Исторически музей Петрич има дългогодишни традиции в сътрудничеството с местни, регионални и национални културни и образователни институции от страната и съседните държави. Още от своето създаване музеят е в тесни контакти с Регионален исторически музей – Благоевград, национални музейни институции като НИМ и НАИМ. 

Такива са и контактите ни с общинските музеи от област Благоевград, с общински и регионални музеи от страната, като например Регионалните исторически музеи от Кюстендил, Русе и София. През годините значимо място в дейността на Исторически музей Петрич заема партньорството с Македонския научен институт, различни институти на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Така, през 2014 г. съвместно с МНИ и БАН се организираха и проведоха националните чествания, посветени на 1000 години от Беласишката битка на цар Самуил. Разбира се, международното сътрудничество също има запазено място в работата на Исторически музей Петрич. Поддържаме връзка с колеги от Солун, Серес и Струмица, с които участваме в съвместни трансгранични проекти. 

Именно чрез един такъв трансграничен проект, реализиран от община Петрич и община Серес („Културен дипол“) Исторически музей Петрич се сдоби със своя нов дом. – Музейната дейност е експертна и се нуждае от много знания и търпение. Имате ли подкрепата на местните общински власти, на гражданите на Петрич и района? – Без тази подкрепа нашата дейност би била немислима. От една страна, всички успехи, които екипът на Исторически музей Петрич постига, са резултат от неговия професионализъм и експертиза. От друга, като общински културен институт, музеят дължи цялата своя финансова и материална осигуреност на местната изпълнителна власт. 

Най-важното в нейните действията обаче е фактът, че тя не просто изпълнява вменените ѝ по закон задължения, а е водена от разбирането, че историческата памет е в основата на националната идентичност. От идеята, че музеят не е само една от многото публични институции, а дом на националния дух и място, където се реализира живата връзка между наследството и бъдещето на петричани. Още по важна и значима за екипа на Исторически музей Петрич е подкрепата, оказвана от местната общност. 

Както вече споменах, нашият музей е „музей от дарения“, с основен източник на културни ценности – дарителството на петричани. Приели като начин на живот издирването, опазването и популяризирането на своето богато културно-историческо наследство, хората от местната общност са основната движеща сила за бъдещето развитие на музейното дело в Петрич и региона. 

 – Как мислите, ако един посетител извън града Ви влезе в музея и разгледа експозициите му, когато излезе дали ще е наясно с това, какво представлява Петрич? И кое е главното, което би отнесъл със себе си? 

– Безспорно, да. Срещата на всеки посетител с богатото културно-историческо наследство в експозиционните пространства на Исторически музей Петрич ще бъде не просто една разходка сред музейни предмети, а духовно преживяване. Прилагането на съвременните музейни стандарти и използването на всички модерни методи и средства за представяне пред музейната публика по категоричен начин ще позволят на нашите гости да съпреживеят най-значимите събития в историческото развитие на Петрич и региона. 

В тази насока са и усилията на екипа на Исторически музей Петрич – посетителят не просто да получи суха информация, а емоционално да открие и преживее разбирането за спецификата на град Петрич и региона. Това е и главното, което би отнесъл със себе си – осъзнатото и преживяно усещане за среща с уникалността на Петрич и петричани

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024