Македонският въпрос през ХХ век в нова гръцка книга

22/07/2022

сп. "Македонски преглед", 2002, кн.2. Македонският въпрос през ХХ век в нова гръцка книга... Рец. от проф. Веселин Трайков....166-168

Напоследък в Солун се появи нов труд, посветен на различните страни от така важния нерешен и до сега македонски въпрос. Авторът му Спиридон Сфетас се е вече изявил с публикациите си по разглежданите проблеми. Преподавател по нова и най-нова балканска история и сътрудник в Солунския институт за балкански проучвания (IMXA), владеещ много балкански езици (покрай световните), той насочва вниманието си специално към македонския въпрос. 

Настоящият труд е посветен на развитието на проблема през ХХ век, т.е. от подготовката и провеждането на Илинденското въстание и борбите след това, младотурският преврат, войните от 1912-1918 г., междувоенният период, Втората световна война и събитията след това, довели до създаването напоследък на самостоятелна македонска държава. Построен върху документални извори от гръцки, български, сръбски, македонски, немски, английски и др. архиви, в изследването си Сфетас използва също и десетки трудове по въпроси, свързани с македонската тематика и излезли в България и Македония, в Гърция и Югославия, в Германия, Англия, Русия, Италия и т.н. 

 Разглежданото издание формално е замислено като труд, който цели да подпомогне студентите в университета. В първата глава авторът Сфетас се опира върху един труд, появил се в Скопие: Macedonia and its relations with Greece” (Скопие, 1993), издаден от Академията на науките и изкуствата в Скопие. Последователно се прави хронологичен преглед на съдържанието, като се почне от древна Македония (подчертава се, че тя е чисто гръцка и езикът на населението е гръцки!), продължава се със Средновековието, времето на славянските преселения, по-късно османския период и след това, та до днес, когато е създадена първата самостоятелна македонска държава...

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024