Произход и значение на селищните имена от Санданско

15/07/2022

списание "Македонски преглед", 2002, кн. 2. Н.с. д-р Анна Чолева-Димитрова. Произход и значение на селищните имена от Санданско .... 87 - 108

В своите монографични изследвания за топонимията на бивши околии учените - ономасти използват Списъка за населените места в България от 1956 г. 

По-късно настъпват промени в териториално-селищното устройство на страната, така че следващото преброяване отразява селищата по принадлежността им към окръзи. За по-голяма пълнота на изследването ойконимите задължително трябва да се разглеждат и в диахронен план...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024