Народната партия и борбите в Македония и Одринско (I част)

14/07/2022


сп. "Македонски преглед", 2002, кн.2. Гл. ас. Росица Ангелова Народната партия и националноосвободителното движение в Македония и Одринска Тракия 1899 — 1911 г. (I част) ....33 - 64

Берлинският договор от 1878 г. ограничава резултатите от Руско-турската освободителна война и нанася тежък удар върху българското национално развитие. Вместо единна държава той постановява разпокъсване на българските земи. Така още със създаването на Третата българска държава се определя основната цел на външната й политика — обединение на всички български земи. 

 Предмет на настоящето изследване е каква позиция заема Народната партия по българския национален въпрос в периода 1899 — 1911 г. Направен е опит да се разкрие становището на партията, причините за промените в нейните възгледи относно факторите и движещите сили, пътищата и вариантите за решаване на този най-важен външнополитически въпрос...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024