Църковно–националната борба в Македония (1870 - 1913 г.)

13/07/2022


сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 2. Темелски, Хр. Църковно–националната борба в Македония от 1870 до 1913 г. ... 33–60

Изграждане на Българската екзархия. 

След близо четири десетилетия от първите вълнения във Враца и Скопие, през 1870 г. българското църковно-национално движение достигна своя щастлив апогей. В петък, на 27 февруари 1870 г., султан Абдул Азис подписва ферман за учредяването на самостоятелна българска църковна йерархия под формата на Екзархия, полузависима от Вселенската цариградска гръцка патриаршия. 

На следващия ден ­ 28 февруари, събота, Тодоровден, великият везир Али паша извиква членовете на двустранната българо-гръцка комисия и им връчва по един екземпляр от фермана. Българските представители Гаврил Кръстевич и Иванчо Хаджипенчович веднага отнасят ценния и дългоочакван документ в столичния квартал “Ортакьой”, където се помещава привременния бъл- гарски Свети синод, и го предали на владиците[1].

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024