80 г. Охридска общоградска фондация „Св. Климент Охридски“

31/08/2022


Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 8

80 г. Охридска общоградска фондация „Св. Климент Охридски“, създадена на 6 август 1942 г. по инициатива на охридските граждани и с финансовата помощ на българското правителство. Целта ѝ е да подпомага развитието на поминъка, учебното дело и културните институции в града, за да се възкреси „величието и благолепието на Охрид като старинен и свещен град, който е запазил духа на българския народ през дълголетните ни робства“.

Основното имущество на фондацията е сумата от 10 000 лв., вложена от Министерски съвет. Към нея се прибавят дарения на граждани на Охрид (68 550 лв.), на охридчани, живеещи в София (134 200 лв.), на дарители неохридчани (121 700 лв.), дарения от дружества и други юридически лица (195 855 лв.). 

Дело на фондацията е откриването на курсове по лозарство, птицевъдство, бубарство, овощарство, градинарство, подпомагането на бедни, на църкви, старопиталища, поддържането на летовище и пр. По инициатива на Охридската общоградска фондация на 8 декември 1943 г. в България се чества „Ден на Охрид“. Организира се подписка за дарения и се пропагандира делото на фондацията и значението на Охрид за българщината. Във връзка с това честване е издаден в. „Охрид“. Няма данни за средствата на фондацията след края на Втората световна война.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024