100 години от рождението на Петър Коледаров

01/09/2022

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 8

100 години от рождението на Петър Коледаров (4 август 1922, София – 13 март 1992, София) – историк, специалист по историческа географияи картография, доктор на историческите науки. След завършването на гимназия е призован в българската армия и служи като офицер (1943–1948). 

Завършва право (1948) и история (1964) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи в Института по история (1950–1984) и Етнографския институт с музей на БАН. Хоноруван преподавател е във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1967–1984). След Юридическия факултет е юрисконсулт, впоследствие е административен секретар в Института по история към БАН, а по-късно е уредник на сп. „Исторически преглед“ (1953– 1967). От 1967 до 1976 г. е научен сътрудник в Института по история с изследователски интереси по историческа география и картография, а от 1976 г. е старши научен сътрудник. 

Участва в научни командировки в Унгария и Афганистан. Автор е на изследването „Политическа география на средновековната българска държава“, ч. 1 (1979) и ч. 2 (1989), а с неговия труд „Името Македония в историческата география“ (1985) е провъзгласен за доктор на историческите науки. 

Има изследвания и публикации за селищните имена в България, картографията на българския етнос, духовния живот на българите в Банат, българщината в Мала Азия, източнотракийския въпрос, просветните и църковните борби през втората половина на ХІХ в. и др.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024