In Memoriam: Проф. д–р Петър Шапкарев почина

18/11/2022


сп. "
Македонски преглед", 1997, кн. 4. Трайков, В. Проф. д–р Петър Шапкарев почина... 158–159

"...За нас, представителите на Македонския научен институт обаче - това не можем да скрием - по-вълнуваща, по-дълбока е друга страна от личността на проф. д-р Петър Шапкарев и за нея искаме да кажем тук нещо, което ни кара дълбоко да скърбим при раздялата с покойния. Петър Шапкарев е издънка на една от най-видните възрожденски фамилии на българите от Македония - на Шапкаревия род, който повече от век води борба за освобождението на Македония и за запазване на българщината там. 

Закърмен от най-ранно детство с идеите на националноосвободителната борба на българите от Македония, той още от ученическата скамейка става секретер на младежкото дружество „Вардар" и през десетилетията след това използва всяка възможност да служи на делото. Последната ие- гова дълготрайна изява е включването на дейна работа във въз- становения през 1990 г. Македонски научен институт, на който бе пръв председател до юни 1997 г., когато поради влошаващото му се здравословно състояние подаде оставка. 

През всичките тези години той бе и главен редактор на списание „Македонски преглед". Под негово ръководство Институтът за кратко време осъществи значителна по обем и качество научна продукция. През тези години Шапкарев успя да напише и ред нови трудове, все приноси в борбата за изясняване справедливостта на българската кауза в Македония. По този начин той издигна и престижа на Македонския научен институт в страната и в чужбина..."

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024