Рецензия за книга на Бранислав Светлозаревич

16/11/2022


сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 4. В. Трайков – Светозаревиќ, В. Српската и бугарската црковно– училищна пропаганда во Тетово и Тетовско (I860 –1903). Скопje, 1996, 110 с. ... 151–156
 
Наскоро в Скопие се появи една книжка, дело на младия автор Бранислав Светозаревич „Сръбската и българската църковно-училищна пропаганда в Тетово и Тетовско". Издатели са Архивът на Македония и Матица Македонска. 

Не бихме се спирали на подобно малко издание, ако в него като в огледало не се отразя- ваше съвременното състояние на скопската историография с нейните стенали вече традиционни предварително определени изкуствени схеми, преднамерени твърдения, извращения, премълчавания на всичко, което не се нрави на тези, които обслужват идеите на македонизма, така както се разбира в Скопие, далеч от историческата истина, от документите, от това, което е представлявало живота на обществото в действителния му процес на изява и развитие. 

Целта не е изясняване на дадени проблеми от родното ми- нало, а „воюване" против българската истина, с цената на традиционного вече изкривяване, далеч от всякакво пресъздаване на историята...

Целия материал четете по-долу:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024