Революционната дейност на Иван Гарванов до 1903 г.

14/12/2022


Сп. "Македонски преглед", 2004, кн.3, Д-р Валентин Китанов. Революционната дейност на Иван Гарванов до 1903 г... 43-60

Животът и делото на големия български революционер, борец за свободата на Македония и Одринско Иван Гарванов (1869 — 1907) досега са били обект на изключително малко изследвания. И сега 135 години от рождението му определено може да се каже, че той е един от най-пренебрегваните български революционери в историческата литература. 

Това се дължи преди всичко на непознаването на неговия живот и на бедната изворова база, както и на липсата на личния архив на революционера. Въз основа на изследванията, макар и малко на брой, и на известните досега спомени и документи, и на издирените напоследък, ще се опитам да разкрия революционната биографията на този бележит българин, на който нашата наука е в дълг. 

Ще се опитам да разсея и заблужденията, насаждани през годините и тиражираните неистини от учените в съседна нам държава, без да влизам в спор с тях. Там по най-шумен начин се отбелязва Илинденското въстание от 1903 г., а името на Гарванов или не се споменава, а ако се спомене, то е за да бъде очернен. А Иван Гарванов беше творецът на „голямото македонско въстание“, както го нарича последният водач на ВМОРО и продължител на делото на Гарванов и на останалите наши революционери, Иван Михайлов. 

Когато става дума за Илинденско—Преображенското въстание името на Гарванов винаги трябва да стои най-напред, въпреки че той по време на въстанието е в затвора. Но до днес никой не оспорва, че Васил Левски, макар че увисна на бесилото преди Априлското въстание от 1876 г., е първият негов творец..."

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024