180 години от рождението на Луи Леже

31/01/2023


180 години от рождението на Луи Леже
(13 януари 1843, Тулуза – 30 април 1923, Париж). Френски славист езиковед и историк, почетен член на БАН (1884). Преподавател по славянска литература в Института за ориенталски езици в Сорбоната и в Колеж дьо Франс. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 1

Съчувства на освободителните движения на славянските народи, разглеждайки ги като съюзник на Франция против германската експанзия. По време на Априлското въстание защитава освободителната борба на българския народ. Посреща с покруса решенията на Берлинския конгрес (1878). 

Приветства Съединението, а по време на Сръбско-българската война (1885) е председател на комитет за подпомагане на ранени български войници. В Западна Европа изнася лекции и сказки в защита на българите. Той е първият френски българист, наричан „български консул в Париж“. 

Значителна част от научното му дело е посветена на България, в което многократно декларира, че езикът на българите от Мизия, Тракия и Македония е неделим и непоколебимо изтъква българския характер на Македония.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024