100 години от обединителния събор на Съюза на македонските благотворителни братства

29/01/2023


100 години от провеждането на обединителния събор на Съюза на македонските благотворителни братства и Македонската емигрантска федеративна организация. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 1

На 28 януари 1923 г. в Софийското градското казино след продължителни преговори е открит обединителния събор/конгрес. На него над 250 делегати приемат името на новата организация „Съюз на македонските емигрантски организации“ (СМЕО). 

В новото ръководно тяло са избрани „умерени“ лица, чиито кандидатури се одобряват предварително от двете организации. За председател на ИК е избран Владимир Кусев, а по силата на сключеното споразумение в. „Автономна Македония“, орган на федералистката организация и в. „Македония“, орган на Изпълнителния комитет се обединяват под името „Независима Македония“, застъпващ идейните програми на ВМРО. 

Новосформираното звено приема устав и цели: „да ратува по легален начин за издигане на Македония в нейните географски и икономически граници в независима държава; да пропагандира идеята за образуване на Балканска федерация; да популяризира Македонския въпрос в чужбина; да сплотява и обединява македонските емигранти, без разлика на вяра и народност; да помага на нуждаещите се бежанци, членове на организацията“.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024