Нови книги: Македония в българската история

02/04/2023


Македония в българската история. Извори за Средновековието и Новото време. Macedonia in Bulgarian History. Sources for the medieval and modern times. Съставители Ал. Гребенаров, В. Стоянова, Д. Вачков, Ил. Илиев. Билингва. С., 2022, Институт за исторически изследвания, 264 с., с илюстрации. ISBN 978-954-2903-56-7 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 3

Изданието се открива с предговор от директора на Института за исторически изследвания Даниел Вачков. Сборникът е подготвен от екип изследователи от Института за исторически изследвания при БАН. Съдържа 78 документа, които покриват времето от VІІ до ХІХ в. (от „Чудесата на свети Димитър“ до „История на българите“ от Константин Иречек). 

Включени са разнообразни по вид исторически свидетелства от Йоан Скилица, Теофилакт Охридски, Димитър Хоматиан, от венециански, османски, руски и местни автори като Петър Богдан, Йоаким Кърчовски, Кирил Пейчинович, от изследователи като Виктор Григорович, Ами Буе, Стефан Веркович, пътешественици като Джорджина Макензи и Аделина Ърби, Феликс Каниц. 

Панорамата на първокласни свидетелства на миналото се допълва от текстове на Димитър и Константин Миладинови, Кузман Шапкарев, Райко Жинзифов, от дописки от възрожденската преса, както и от сведения от руски и австрийски/австроунгарски дипломати. Събраните материали предлагат информация за бита, езика, обичаите, етническата принадлежност на населението на Македония; публикувани са важни сведения за просветното дело и за ролята на Екзархията, както и етнодемографски статистики от 70-те години на ХІХ в. 

По своята същност сборникът представлява една нюансирана синтезирана картина на наблюдения, оценки и становища, отразени в различни по вид текстове: жития, пътеписи, дипломатически доклади, дописки, писма, изложения, официални документи, откъси от публикации с общ характер. Публикуването на изворите и на английски език разширява значително потенциалната аудитория читатели.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024