Общо събрание на Филиала на МНИ в Благоевград

01/04/2023


В навечерието на 30-годишнината от създаването си Филиалът на МНИ в Благоевград проведе годишно общо събрание. То се състоя на 23 февруари 2023 г. в Хоровата зала на Народно читалище „Никола Вапцаров“, Благоевград. Освен членовете на филиала на МНИ, то бе уважено и от редица гости, сред които Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград, Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в Регионално управление на образованието, Васил Новоселски, председател на читалищното настоятелство на Народно читалище „Никола Вапцаров” – Благоевград, Дора Ангелова, директор на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград, Мирела Кючукова, Педагогически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Георги Михайлов, гл.ас. д-р в ЮЗУ, адвокат в адвокатска колегия – Благоевград, Емилия Дафкова – Православен център, Благоевград. 

По първа точка от дневния ред председателят на Филиала доц. д-р Валентин Китанов запозна присъстващrтe с отчета за дейността му през 2020, 2021 и 2022 г. В доклада, приет от Управителния съвет, се посочи, че Македонският научен институт – Филиал Благоевград се е доказал като колектив от приятели и съмишленици. Подробно бе разгледана народополезната му дейност през отчетния период – научно-културни изяви, представяне на книги, участие на членовете му в научни форуми – конференции, кръгли маси, лектории. 

Специално внимание бе отделено на печатния орган на МНИ – „Македонски преглед“ и сътрудничеството на членовете на Филиала в списването му. Посочени бяха излезлите монографии, статии в научни списания и сборници от неговите членове. От изброените прояви стана видно, че МНИ – Филиал Благоевград продължава да бъде утвърдена обществена организация с активно присъствие в научния, културния и обществен живот в Благоевград и региона. 

По втора точка от дневния ред научният секретар на филиала Снежана Захариева запозна присъстващите с проекта за календарен план за дейността през 2023 г. Тя обърна внимание на две значими годишнини – 100 години от създаването на Македонския научен институт и 30 години общественополезна дейност на Филиала в Благоевград. 

Посочено бе, че това задължава всички инициативи, свързани с юбилейни годишнини да се провеждат под мотото: 100 години Македонски научен институт и 30 години общественополезна дейност на Филиал Благоевград. Сред заложените в плана за 2023 г. прояви се открояват още участието на членовете на Филиала в научните форуми за отбелязването на 150-годишнината от гибелта на Васил Левски; 120 години от смъртта на Гоце Делчев; 120 години от избухване на Илинденско-Преображенското въстание и др. Заложени в плана са също участия в медии, лектории в училища и провеждане на публични лекции пред ученици и студенти, както и подготовката и издаването на юбилеен сборник и участие в списването на „Македонски преглед“. 

Предвидени са още изготвяне на две изложби, посветени на: 120 години от избухване на Илинденско-Преображенското въстание, 100 години от създаването на Македонския научен институт и 30 години общественополезна дейност на Филиал Благоевград. След представянето на отчетния доклад и плана за дейността на Филиала за 2023 г. имаше ползотворна дискусия, в която се включиха членовете и част от гостите на събранието. 

Сред изказващите се бяха доц. д-р Димитър Тюлеков, Емил Костадинов, Соня Иванова, Елза Кресничка, Николай Даутов, Андрей Петров, и др. Своите мнения за дейността на Филиала на МНИ в Благоевград и предложения за съвместни дейности споделиха и някои от гостите, сред които: Снежана Гълъбова – журналист в БНТ1 И БНТ2 от РТЦ Благоевград, Дора Ангелова, директор на Регионална библиотека „Димитър Талев“, Васил Георгиев, председател на краеведското дружество, Иван Василев, председател на управителния съвет на Ловно-рибарското дружество „Сокол 1911“ и др. 

Накрая на събранието председателят доц. д-р Валентин Китанов, предвид отговорните бъдещи задачи на Филиала на МНИ и за достойно посрещане на 30-годишния юбилей, прикани членовете му да работят още по-енергично за запознаване на общественото мнение в страната и в чужбина със средствата на научната документация, с научни изследвания, с научни и научно-популярни издания относно насилствената денационализация на българското население в Македония и за разобличаване на фалшификациите на историческото минало на българите в Македония.

Д-р Георги Тренчев

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024