Проф. д.и.н. Димитър Гоцев за възстановения МНИ

03/05/2023


сп. Македонски преглед, год. XXIV, 2001, № 1. Гоцев, Д. Десет години трибуна на научната истина … 5 - 15

ДЕСЕТ ГОДИНИ ТРИБУНА НА НАУЧНАТА ИСТИНА 

 Проф. д.и.н. Д. Гоцев 

През март т.г. се навършиха 10 години от появата на първа книжка на сп. “Македонски преглед” (МПр). Едно десетилетие органът на Македонския научен институт (МНИ) се превърна в трибуна на научната истина за Македония и за македонските българи. 

Четиридесет книжки с всестранни приноси в различните области на историята, езикознанието и етнографията внесоха своя дял в общобългарската национална мисъл и развитие. Хулен от псевдоучени и от антибългарски настроени среди в някои съседни страни, търсен и адмириран от научните среди у нас и в чужбина, МПр се превърна в едно от водещите научни списания на Балканите и в България, със своя специфична физиономия, проблематика и научна прецизност. В първата програмна статия на МПр в кн. 1 от 1991 г. редакционната колегия заявява, че списанието ще ратува за единството на всички българи по света, независимо от това къде те живеят, ще информира общественото мнение в страната и в чужбина за насилствената денационализация на българското население във Вардарска и Егейска Македония. 

Системно и безкомпромисно ще защитава истината за българския характер на националноосвободителните борби в Македония от векове насам. МПр ще воюва само с научни аргументи срещу великосръбската асимилаторска идея за съчиняването на “македонска нация”, налагана с фалшификации и терор във Вардарска Македония и пр. Можем твърдо да заявим, че списанието достойно изпълнява поставената му изключително важна научна задача. 

Публикуването на библиографията на МПр за новите 10 години - 1991-2001 г. най-добре ще представи на нашата научна и културна общественост неговия огромен принос в съвременната българска хуманитаристична наука. 

Появата на сп. “Македонски прпеглед” стана възможно след рухването на тоталитарния режим в България. С развитието на демократичните процеси в нашето общество в началото на 90-те години Десетгодишна трибуна на научната истина 2 се създават условия за възстановяване на Македонския научен институт, насилствено закрит през 1947 г. 

На 3 май 1990 г., повече от 40 души - учени, публицисти, общественици, свързани предимно с Македония, възстановяват МНИ със същите цели, но и с нови идеи и програми, както при първото му създаване през 1923 г. - да изследва и брани с научни средства историята на българите в Македония и да поддържа духовното единство на всички българи. Главна роля за изпълнение на научните задачи и програми на МНИ, както и при стария институт (1923-1947) се възлага на неговия научен орган - сп. “Македонски преглед”. 

Тъкмо затова още на първия управителен съвет на МНИ (юни 1990) беше избрана и първата редакционна колегия на МПр. В нея влизат: проф. д-р Петър Шапкарев (главен редактор), доц. д-р Димитър Гоцев, проф. д-р Петър Коледаров, ст.н.с. д-р Иван Кочев, чл.-кор. Тодорка Мирчева, доц. Трендафил Митев, проф. д-р Добрин Мичев, акад. Веселин Хаджиниколов, проф. Борис Яновски, Ангел Ангелов (секретар). По късно в редакцията са избрани - проф. д-р Петър Петров и доц. Стоян Германов; а след смъртта на проф. Шапкарев (1997) за зам. гл. редактор е избран проф. д.и.н. Веселин Трайков, а за главен редактор - доц. д-р Д. Гоцев. Още на първото заседание на редколегията, септември 1990 г., се обсъди и прие новата програма и се реши да бъде запазен форматът, цветовото и графичното оформяне на списанието “Македонски преглед” отпреди. Първият брой на обновеното списание “Македонски преглед” излезе от печат на 3 март 1991 г. в което бе публикувана новата програма...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024