Българите в Македония след Младотурския преврат (1908 г.)

10/05/2023


сп. "Македонски преглед", 1995, кн. 1.  Първанова, 3. Идейно и организационно развитие на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско (1910–1912)..., 95–124

Младотурският преврат от юли 1908 г. и въвеждането на конституционно-парламентарни елементи в управлението на Османската империя поставят националноосвободителните движения при нови условия. 

Провъзгласяването на общодемократичните принципи за политическа свобода, национално и религиозно равноправие постига очаквания от младотурците ефект - получава одобрението на Европа и замразява поредния й реформен проект за Македония...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024