120 години от рождението на Петър Ацев

26/06/2023


120 години от рождението на Петър Ацев
(1 юни 1903, Скопие – 1982, Торонто, Канада). Завършва гимназия в София. Като студент по право в Софийския университет става член на студентско дружество „Вардар“, а по-късно негов председател. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 6

След избирането на Асен Аврамов за секретар на Задграничното представителство на ВМРО, поема поста първи секретар на Македонския младежки съюз. Участва в издаването на в. „Македония“. В края на 1932 г. по препоръка на Й. Чкатров и Ас. Аврамов е определен от ВМРО да оглави МПО в САЩ. Периодът съвпада с промяната в политиката на българската държава към Югославия, което обуславя и отношението на МПО към официалните български представители. 

Това се проявява и при посещението на Народния театър в САЩ и особено към резидирането на българския владика Андрей Велички. В периода след Втората световна война П. Ацев полага усилия за запазване на единството на организацията, воюва както срещу емисарите на Скопие, така и срещу опитите на Иван Михайлов да диктува еднолично волята си. 

Въпреки че запазва лоялност към него, той се старае да предотврати пораженията, до които водят недобре премерените му намеси в дейността на организацията. Умира от инфаркт по време на конгрес на МПО в Торонто.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024