Представени книги за българите в Западните Балкани в Дупница и Кюстендил

23/02/2024


Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, бр. 2

На 30 и 31 януари 2024 г. пред обществеността в Дупница и Кюстендил бяха представени четири новоизлезли книги, посветени на миналото и настоящето на българите, населяващи четири държави – Р Албания, Р Косово, Р Северна Македония и Р Сърбия, разположени в част от територията, добила популярност в съвремието като „Западни Балкани“. Те са резултат на проект „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“ към Фонд Научни изследвания – Министерство на образованието и науката. 

Фокусът на изследванията в тях заема Вардарска Македония (днес Република Северна Македония) по понятни причини – народностното предимство на българите в нея е преобладаващо от векове. 

След представянето на целите и задачите на проекта от ръководителя доц. д-р Александър Гребенаров, членовете на Македонския научен институт – доц. д-р Ваня Стоянова, доц. д-р Ангел Джонев, д-р Георги Георгиев, д-р Слави Славов и докт. Николета Войнова изразиха свои впечатления от работата си по четирите издания: 

• Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав. С., 2023, 880 с. 
• Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София. Съст. Александър Гребенаров, Йорданка Гешева. С., 2023, 444 с. 
• Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Извори. Том 1. Съст. Георги Н. Георгиев, Николета Войнова. С., 2023, 220 с. 
• Албум: Българите в Западните Балкани през XIX–XXI в. Съст. Володя Милачков, Николета Войнова. С., 2023, 112 с. 

В края на двете представяния изданията бяха подарени на множество от присъстващите, пожелали да се запознаят с миналото и съвременните тенденции за съхраняване и поддържане на националната идентичност и памет сред българските общности зад граница.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024