150 години от рождението на Никола Стоянов

11/03/2024


150 години от рождението на Никола Стоянов
(3 февруари 1874, Дойран – 12 април 1967, София). Математик, физик, астроном, финансист, деец на легалното македонско освободително движение. Завършва гимназия в София и математика в Софийския университет (1895). 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, бр. 2

 Специализира математика в Тулуза, Франция (1898–1901) и математическа физика в Берлин и Гьотинген, Германия (1903–1906). Гимназиален учител в София; асистент по математика в СУ; назначаван е два пъти за редовен доцент по астрономия (1920, 1926), но не заема длъжността. Администратор е на Българската централна кооперативна банка, дългогодишен директор на държавните дългове, главен секретар на Министерството на финансите. 

Основател e на Българското физико-математическо дружество и подпредседател на Българското икономическо дружество. На Учредителния събор (22–24 ноември 1918) на македонските братства е избран за секретар на Изпълнителния комитет. През юни 1925 г. оглавява Управителния съвет на новоучредената Македонска кооперативна банка. От 23 януари 1938 г. е избран за председател на МНИ. Тази длъжност изпълнява до 17 януари 1945 г., когато по заповед на министъра на вътрешните работи Антон Югов е отстранен Управителният съвет на института и е утвърден служебно новия му ръководен състав. 

 Публикува трудове, свързани с астрономически и физични явления, както и с финансовото положение на България и нейните дългове.0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024