Албум: Българите в Западните Балкани през ХІХ – ХХ век

07/03/2024


Албум: Българите в Западните Балкани през ХІХ – ХХ век.
Съст. В. Милачков, Н. Войнова. София, 2023. Институт за исторически изследвания – БАН, 112 с. ISBN.978-954-2903-73-4. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, кн. 2

Изданието документира основни тенденции на историческото присъствие и културно-историческото наследство на българите в Западните Балкани. Включен е разнообразен фотографски масив – архивни индивидуални и групови фотоси, факсимилета на документи и географски карти, както и съвременни фотографии на архитектурни обекти и фолклорни прояви. 

Изключително добре са представени духовните огнища – църкви и манастири; документирано е миналото на културно-просветни дейности и средища. Специален акцент е поставен върху дейността на Българската Екзархия. Обособени са тематични рубрики за важни събития като борбите и войните за национално освобождение и обединение, националноосвободителното движение на българите от Македония и Западните покрайнини след Ньойския мирен договор, както и за Вардарска Македония през Втората световна война. 

Отделено е подобаващо място на етнодемографското присъствие на българите в региона, за съхранени обичаи и бит, за ареала на

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024