Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, бр. 1

14/03/2024

БЮЛЕТИН

БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПО СВЕТА

Бр. 01 за 2024 г.

Съдържание:

Новини за Република Северна Македония... 1 – 6

Български общности зад граница... 6 – 11

Акцент на броя: Нулева година за евроинтеграцията...12 – 15

Интервю на броя

Проф. д-р Георги Николов: И през следващото столетие от бъдещето на Македонския научен институт в него трябва да има приемственост и обновление... 15 – 22

Анализи и коментари... 22 – 25

Дейност на МНИ... 26 – 27

Нови книги и издания... 28 – 29

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024