Филиалът на МНИ в Благоевград почете акад. Антон Попстоилов

02/03/2024


О Т З И В 

за провеждането на Годишно Общо събрание 
на Македонски научен институт 
Филиал – Благоевград, 22 февруари 2024 година 

На 22 февруари 2024 година, в Конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград, се проведе Годишно Общо събрание на Филиала на МНИ в Благоевград. Основната цел на събитието бе да се приеме отчет за дейността на Филиала през изминалата 2023 г. и да се очертае програмата за 2024 г. Събранието беше посветено и на 155-годишнина от рождението на бележития учен, фолклорист, езиковед и член – учредител на Македонския научен институт академик Антон Попстоилов (1869–1928). 


В чест на юбилея, в РИМ – Благоевград се откри изложба с негови документи и фотографии. Водещ на Годишното Общо събрание беше проф. д-р Валентин Китанов – Председател на Филиала на МНИ в Благоевград. Специални гости бяха: г-н Ивайло Златанов – Началник на Регионално управление на образованието – Благоевград, г-жа Емилия Малешевска – Директор на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград, г-н Маргарит Делин – Директор на Дирекция „Национален парк Рила“, г-жа Магдалена Рахова, председател на Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, г-жа Здравка Чимева, председател на Движение „Ние, жените“ и на туристическа фирма „Алфатур“, проф. Костадин Динчев и преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, о.з. Иван Петров – председател на СОСЗР – Благоевград, г-н Илиян Юручки, секретар, и г-жа Галина Викторова, организатор в Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“ – Благоевград, както и журналисти – членове на Филиала на МНИ от БНР и БНТ. 


Домакин на събитието беше Регионален исторически музей – Благоевград в присъствието на директора д-р Кирил Алексиев и музейните специалисти – членове на Филиала. Събранието се откри от Председателя на МНИ – София проф. д-р Георги Николов с благодарност за плодотворното сътрудничество на Организацията с Община Благоевград и културните институции в града. 

Той информира аудиторията за проведена среща с кмета на Благоевград г-н Методи Байкушев заедно с председателя на Филиала проф. д-р Валентин Китанов и научния секретар г-жа Снежана Захариева преди събранието. Срещата беше по повод изтичане на срока за наемане и стопанисване на сградата на Филиала на МНИ в кв. Вароша, която е общински нежилищен имот, и необходимостта от неговото продължаване. Беше взето решение да се сключи договор между МНИ и Община Благоевград за ползване на сградата в следващите 10 години, до 2034 г. 


Плодотворното сътрудничество между двете институции ще даде възможност за разширяване дейността на Филиала като научно-изследователски и обществен център с регионално значение. Основно място в хода на събранието зае докладът на Председателя на Филиала проф. Валентин Китанов. Той подчерта успешното изпълнение на годишния план за 2023 г. и наситеността на значими годишнини и културни събития. 

Изминалата година беше юбилейна за МНИ – навършиха се 100 години от основаването ѝ в София и 30 години от създаването Филиала в Благоевград. В национален план бяха отбелязани също: 150 г. от гибелта на Васил Левски, 120 г. от смъртта на Гоце Делчев, 120 г. от избухването на Илинденско - Преображенското въстание и 230 г. от рождението на Неофит Рилски. МНИ участва в организацията на научните конференции по този повод във Варна, Разлог и Банско, а членове на Филиала се представиха със свои доклади. Юбилеят на МНИ беше отбелязан с международна конференция в Аулата на Софийския университет през м. ноември. В нея участва проф. д-р Валентин Китанов с тема: “30 години общественополезна дейност на Филиала на МНИ, Благоевград“. 

В доклада се посочи, че научната и публицистична дейност на членовете на Филиала бележи особена активност, както в „Македонски преглед“, така и в други издания. Подготвя се и юбилеен сборник. Сред новите книги през 2023 г. бяха Биобиблиографията на проф. дфн Костадин Динчев, член на Филиала от основаването му, и третата мемоарната книга на общественика Борис Керемидчиев „Живота си прелиствам – разкази за бежанството и миналото на Благоевград“, издание на МНИ – Филиал Благоевград. Те бяха представени в Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград. 

Проф. В. Китанов обърна внимание и на обществените изяви на членовете на Филиала в Благоевград като участия в медии, лектории в училища, публични лекции сред ученици и студенти. Членове на Филиала оказват методическа помощ в провеждането на Национален ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“. 


Доц. д-р Димитър Тюлеков участва в планински възпоменателен поход, организиран от неправителствените сдружения „Български щит“ и „Млад планинар“ от гр. Петрич, на който изнася беседа „Героите не умират, докато ние помним делото им“ - за сражението на Яворовата чета с турския аскер в с. Голешево през 1903 година. Филиалът е традиционен инициатор за почитане паметта на загиналите в национално – освободителното движение в Македония и Одринско, както и на личности с принос към националната кауза. На 5 юни 2023 г. – „Св. Дух“, след празничната служба в храма „Въведение Богородично“, при мемориала на Делчевия род в Благоевград, беше отслужена панихида за загиналите за свободата на Македония. Гост на събитието беше г-н Радослав Тасков, председател на Общински съвет – Благоевград, а сред почетните участници в проявата бяха семейство Александър и Цветанка Караджови, емигранти от 1988 г. и представители на МПО „Правда“ – Торонто, Канада. 

Събитието беше организирано от Филиала на МНИ. Общинският ръководител на ВМРО – БНД Вангел Тодоров произнесе слово членове на МНИ, привърженици и симпатизанти на ВМРО-БНД за Денят на Македония „Духовден“. „Св. Дух“ е ден на помен, на памет и на протест срещу антибългарската асимилаторска политика. В заключение, Проф. Китанов подчерта, че дейността на Филиала на МНИ в Благоевград се развива не само на организационно ниво, но и чрез професионалната работа на неговите членове във всички обществени, научни и културни институции в областта. Така представеният доклад – отчет за дейността през 2023 г., беше приет единодушно от присъстващите. 

Събранието продължи с представяне програмата на Филиала за 2024 г. от научния секретар г-жа Снежана Захариева. Тя посочи, че през първото полугодие предстои издаването на юбилеен сборник „30 години Филиал Благоевград“, също преиздаване на книгата на Георги Баждаров „Горно Броди“ с добавяне на научни изследвания и документи за с. Горно Броди. Предстои представяне на нови книги, издадени по проект „Българите в западните Балкани“ (100 години преди и след Ньой) и „Българите в Западните Балкани през ХІХ – ХХІ век“ с ръководител доц. д-р Александър Гребенаров. Отново с лектории, медийни и обществени изяви се планира отбелязване на 145 г. от рождението на проф. Александър Балабанов, 100 г. от смъртта на Тодор Александров, 110 г. от избухването на Първата световна война, 105 г. от сключването на Ньойския договор, 75 г. от гибелта и 135 г. от рождението на Неврокопски митрополит Борис. 

Снежана Захариева обърна внимание, че дейността на Филиала през 2024 г. включва също разширяване и научна обработка на библиотечния фонд, поддържане на контактите с институции и неправителствени организации в града, подпомагане дейността на научните групи по места, разширяване на научно – изследователската работа и популяризиране на Организацията сред младите хора. Програмата на Филиала за 2024 г. също беше одобрена. РИМ – Благоевград, е дългогодишен партньор на МНИ. 

Главен уредник Румяна Хаджиева, която е и заместник – председател на Филиала в Благоевград подготви юбилейна изложба за Антон Попстоилов в чест на неговата 155-годишнина. Събранието продължи с представяне на неговия житейски път и научни постижения от проф. дфн Костадин Динчев. Професорът подчерта енциклопедичните познания и активната просветителската дейност на Антон Попстоилов като учител в Солунската гимназия и екзархийски училищен инспектор в Македония. Неговото фундаментално изследване за село Зарово, Солунско доказва качествата му на отличен историк, езиковед, фолклорист. Главен уредник Румяна Хаджиева разказа необикновената история на експонираните в изложбата ценности и значението на тяхното опазване. 

Сред тях са бюст на учения Антон Попстоилов, създаден от скулптора Александър Андреев, личната му кореспонденция от 1924 г. и Патент за награждаване с орден за научен принос от цар Борис III. Тя подчерта заслугата на г-н Стефан Роячки за издирването и даряването им в музея през 1999 г. В края на заседанието, Михаела Василева, член на МНИ и зам. директор на РИМ – Благоевград съобщи за заявеното желание на четирима специалисти от музея да станат членове на МНИ. Това са: д-р Мария Пашова, Иво Николов, Павел Христов и Борислав Мутафчийски. 

Председателят проф. д-р Георги Николов прие с готовност тяхното желание и посочи, че привличането на млади учени е една от основните цели на Организацията. Той подчерта, че вече 100 години МНИ следва своята благородна задача и патриотична мисия да подпомага и координира усилията на своите членове и сътрудници в изследване и популяризиране историческото минало, културното наследство и традициите на българите в Македония. 

В заключение, председателят на Филиала на МНИ в Благоевград проф. Валентин Китанов благодари за партньорството на музея и за възможността за разширяване на сътрудничеството и през настоящата година. След изчерпване на дневния ред, той покани присъстващите да разгледат изложбата за Антон Попстоилов. 

 Текст: Биляна Карадакова

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024