Метохът "Св. Архангел Михаил" по време на Голямата война

21/03/2024


сп. "
Македонски преглед", год. ХXXVIII, 2015, кн. 1. Доц. д-р Валентин Китанов, Докторант Биляна Карадакова. Беровският девически метох "Св. Архангел Михаил" по време на Първата световна война (По документи от ДА - Благоевград)...117-126

"...Сведенията за Беровския метох са едни от редките източници за женското монашество. Той възниква край енорийската черква, което е характерно за девическите манастири през Възраждането[5]. Около 1840 г. са изградени постройките на Беровския девически манастир. Първите калугерки са снахата и дъщерята на поп Христо, зет на поп Пецо, които се замонашават с благословията на игумена на Рилския манастир. 

Първата игуменка е с името Евгения, а след нея следват още две със същото име. Четвъртата игуменка, Евлампия, е произведена в чин през 1958 г. от архиепископ Доситей Охридски и Македонски. В най-големият си подем през първата половина на XX век, манастирът се обитава от шестдесет монахини, разполага с развито стопанство, богословско училище, тъкачница и монофазна хидроцентрала, първата в този край[6]. 

Исторически сведения за Беровския девически метох „Св. Архангел Михаил“ се откриват в официалния документален източник – „Рапорт за състоянието на манастирите и метосите в новоосвободените части на Струмишката епархия“ от 19 септември 1916 г.[7]  Рапортът е съхранен в ръкопис, без подпис и адресат, но най-вероятно е дело на Струмишкия митрополит Герасим..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024