Национално-освободителното движение в Западните покрайнини

21/04/2024


Сп. "Македонски преглед", Година XIX, 1996, № 2. 
В. Хаджиниколов – Петров, М. Националноосвободителното движение в Западните покрайнини (1919–1934). София, 1995, 200 с. ..., 137–148

"Неотдавна Издателството на Българската академия на науките отпечата книга на ст.н.с. Методи Петров за Западните покрайнини.[1] Това е навременна и необходима монография за тази изконна българска облает, откъсната от родината ни и предадена по силата на Ньойския мирен договор от 1919 г. на тогавашното Сърбо-Хърватско и Словенско кралство (по-късно Югославия).

Книгата е навременна, защото за населението и освободителните борби на облаетта досега е писано в историческо отношение твърде малко и то главно в енциклопедии, монографии и статии, отнасящи се до друга по-широка проблематика. А днес, когато злокобната Версайска система, част от която е и Ньойският мирен диктат, се почти разпадна, за българските Западни покрайнини се заговори и дипломатично, и разгорещено.

По-конкретно, книгата е посветена на националноосвободителното движение в региона, като обхваща времето от 1919 до 1934 г. Тя се състои от предговор, три основни части, отговарящи на трите главни периода от това движение. Всяка част е разделена на две подчасти. Накрая авторът е снабдил труда си с неголямо заключение. Общият обем на монографията е сравнително ограничен поради обективни причини, но е богат и оригинален по съдържание.

Книгата е написана главно въз основа на неизползван досега архивен материал, съхраняван в Централния държавен архив, в архивните фондове към министерствата на външните и вътрешните работи, в Софийския областей и градски архив и др. Важен исторически извор за изеледването са материалите на печата и особено на изданията на Върховния комитет и на Вътрешната организация на българите в Западните покрайнини. Това са вестниците „Западно ехо", „Западни покрайнини" и „Въртоп". Използвана е още оскъдната литература, издадена от български и чужди учени, но посветена на по-широка проблематика..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024