МНИ съорганизатор на научна конференция в Тутракан

13/05/2024


Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, бр. 4

На 18 и 19 април 2024 г. в Тутракан се проведе национална научна конференция „Културното наследство на Тутракан и неговото място в добруджанската история“, на която съорганизатор е Македонският научен институт. 

В работата на форума участваха активно с доклади и в разискванията мнозина представители на МНИ – проф. д.и.н. Тодор Петров, доц. д-р Живко Лефтеров, доц. д-р Димитър Гюдуров, доц. д-р Стоян Николов, Николай Поппетров д-р Володя Милачков, гл. ас. д-р Слави Славов, гл. ас. д-р Сия Никифорова. Изказване направи и г-н Георги Първанов – президент на Р България през периода 2002–2012 г. 

Участниците в конференцията осветлиха, съобразно с професионалните си интереси различни аспекти на Добруджанския въпрос – икономически, геополитически, военни както и теми свързани с историческата памет и символика, с бойните действия по време на освободителния поход за Добруджа през 1916 г., интерпретирането на темата за войните в музейните експозиции. 

 Конференцията беше основно съпътстващо мероприятие по повод откриването на 18 април на новия музеен комплекс с диорама „Тутраканска епопея 1916“.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024