Георги Баласчев (1869 - 1936)

14/05/2024


155 години от рождението на Георги Баласчев
(10 април 1869, Охрид – 6 октомври 1936 , София) – историк и археолог. Завършва история във Висшето училище в София, след което специализира във Виена. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, бр. 4

Завръща се в България и работи като учител и уредник в Народния археологически музей (дн. Национален археологически институт с музей при БАН) и Народния етнографски музей (дн. Институт за етнология и фолклористика с Етнограф-ски музей при БАН). Редактор е на научното сп. „Минало“ (1909–1910). 

 Научните му интереси са в областта на средновековната българска история. По-важни трудове: „Климент, епископ словенски и службата му пo стар словенски превод. С една част гръцки паралелен текст“ (1908), „Бележки върху веществената култура на Старобългарското ханство и основаването му в Европа“ (1902), „Най-старата словенска държава на Балканския полуостров през VII и VIII в. и нейният етнически състав“ (1924), „Българите през последните десетгодишнини на десетия век и първите от единадесетия“ (в 2 части, 1927–1930). 

Един от инициаторите е за създаването на дружество „Млада македонска книжовна дружина“ и е след активните му дейци. Член на Македонския научен институт.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024