Македонският въпрос в кореспонденцията на руската дипломация (1893–1900)

16/05/2024

 Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 1. Бурбига, В. А. Македонският въпрос в кореспонденцията на руската дипломация (1893–1900) – по материали на консулствата в Солун и Битоля...63–80

"В края на XIX - началото на XX век поради спецификата на географското положение и историческото развитие, Балканите се превръщат в арена на сблъсъци на интересите  на централноевропейските и балканските държави, встъпващи в борба за турското наследство. 

Формирани исторически, интересите на Русия в този регион се състоят в запазване на авторитета й сред младите балкански държави, което би й позволило да установи контрол над Проливите, а от друга страна - да предотврати разпространяването на австрийскою влияние на Балканите и френско-британското в района на Проливите. 

Преследвайки тези цели Русия, съобразно международната обстановка, се опира на една от балканските държави. В този проблем неин коз става македонският въпрос, който през последните десетилетия на XIX век се разгаря с нова сила и предизвиква ожесточени спорове между България, Гърция и Сърбия. Същността му се състои в определянето на етническата и следователно, на държавно-политическата принадлежност на населението в Македония..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024