Залцбургски славистични разговори на проф. Ото Кронщайнер

19/05/2024


Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 1.Кочев, Ив. XIV Залцбургски славистични разговори..., 155–156

"Традиционните „Залцбургски разговори", организирани от проф. д-р Ото Кронщайнер, ръководител на Института по славистика в Залцбург (Австрия) през 1995 г. бяха посветени на актуалната тема „Македонският въпрос и югоизточната европейска политика за малцинствата". 

С доклади участваха десет души: Австрия (2), Германия (3), Швейцария (3), Гърция (1), България (3). Поканените от Македония 7 души не дойдоха по различии причини. М. Каранфиловски, Л. Спасов, А. Джукески, М. Миовски - в последния момент съобщиха с факс, че са възпрепятствани „от технически причини". 

Както стана известно по-късно, Македонската академия на науките не пуснала своите щатни представители. През летните месеци преди провеждането на конференцията в средствата за масово осведомяване в Скопие бе подета истинска кампания както срещу организатора на разговорите проф. д-р Ото Кронщайнер, така и срещу българските участници. От неказионните представители на Р Македония телевизионният журналист М. Сърбиновски е бил „посъветван" да не участва в конференцията, а В. Паунковски от Охрид е бил спрян на летище Скопие, арестуван и психологически тероризиран в течение на няколко дни (до завършването на конференцията) във вила край столицата..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024