Личното участие на Георги Димитров в "самоликвидирането" на МНИ

20/05/2024


Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 2. Шапкарев, П. Личното участие на Георги Димитров при вземане на решение за разтуряне на Македонския научен институт в София – 1947 година..., 121–128

"...След така утвърдения преамбюл на протокола следва т. 1 на Решението: 

„1. Македонският научен институт, заедно с етнографския македонски музей да бъдат прехвърлени в Скопие. Досегашният управителен съвет да се самоликвидира. Да се натовари една комисия от юристи, която да проучи конкретно този въпрос и да направи предложения". 

 Това решение, което съответства на написания от Георги Димитров преамбюл на протокола, се приема без поправки. Точки 2 и 3 от Решението предвиждат разтурянето на другите организации на македонската емиграция в България. 

И тука се постановява „Ликвидирането на досегашните македонски организации да се извърши от самите тях, като тяхна собствена инициатива"..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024