Научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев

21/05/2024

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 1. Манолева, Авг. Научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев..., 156–164

"На 4 и 5 декември тази година в Благоевград се проведе научна конференция в памет на 20 годишнината от смъртта на големия български учен, оставил трайна следа в световната славистиката, учител на много видни български езиковеди - чл.-кор. проф. Кир ил Мирчев. Научният форум бе осъществен със сьвместните усилия на Македонския научен институт и на Югозападния университет „Неофит Рилски". Темата ..Език, род, памет" обедини специалисти от Института за български език (София), Института за чуждестранни студенти (София), Кирило-Методиевския център (София), Софийския университет „Св. Климент Охридски", Македонския научен институт (София), Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Шуменския университет „Константин Преславски", Югозападния университет „Неофит Рилски".

Докладите бяха изнесени в 4 сесии. Те разгледаха въпроси на историята на българския език, на книжовната българска традиция, на българската диалектология и на съвременния български език. Конференцията бе открита от доц. В. Гигов а, заместник декан на Филологическия факултет в Югозападния университет, която изтъкна значението на провежданата конференция.

Проф. П. Шдпкарев, председател на Македонския научен институт, поздрави участниците и подчерта мястото и ролята на изследванията на проф. К. Мирчев в българската наука. Чл.-кор. проф. Д . Мирчев а (София) говори за човека и учения К. Мирчев - такъв, какъвто тя го е видяла - тих, скромен, отзивчив, етичен, обективен, точен, прецизен, изключителен познавач на историята на българския език и неговата писмена традиция.

Проф. И. Кочев (София) разгледа основните подходи в работата на учения, неговото интелектуално присъствие в българската наука, а също и главните характерни черти на школата „Мирчев" в славистиката. Проф. П. Шапкарев говори за чл.-кор. К. Мирчев като участник в Македонския младежки съюз и член на секретариата на Македонския научен институт..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024