Македония в българската история. Извори: от Берлинския конгрес до Балканската война (1878 – 1912)

08/07/2024


Македония в българската история. Извори: от Берлинския конгрес до Балканската война (1878 – 1912). Съст. Д. Вачков, Ал. Гребенаров, Г. Георгиев, Сл. Славов. Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2023. 576 с. с ил. ISBN 978-954-2903-71-0. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2024, бр. 6

Томът съдържа 64 български и чуждестранни документи от най-различен вид. Подбрани са дипломатически доклади и експозета на чужди консули и други дипломати, статистики, краеведски описания на селища, дописки от пресата, мемоари, автобиографични произведения, организационни източници. 

Изданието е билингва, всички документи са преведени на английски и обособени като втора част в тома. Документите представят широк кръг проблеми като положението на българското население в Македония и Одринско, състоянието на учебното дело, дейността на Българската екзархия, активността на ВМОРО и др. 

Включени са текстове с протестно съдържание, сведения за недоволството на населението от османските власти, за четническо и въстаническо движение. Статистиките и дипломатическите доклади съдържат богати сведения за характеристики на населението по етнически и по религиозен признак. Изданието съдържа аналитични обзори, емоционални оценки, широк диапазон от становища, мнения, характеристики на население, стопанска и просветна дейност, етническо самоопределяне. 

Почти всички включени документи са били въведени в обращение в различни документални и други издания. Събрани на едно място обаче, те дават една динамична, многоаспектна картина на мястото на Македония и Македонския въпрос в българските история и политика в периода от създаването на модерната българска държавност до Балканската война, ключов период за развитието на Македонския въпрос. 

Изложението е съпроводено с фотографии и факсимилета, както и с географски карти. Изданието е ориентирано към широка обществена аудитория – от експерти и журналисти, до лица, проявяващи изразен интерес към националната история. 

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024