Академик Любомир Милетич и Димитър Иванов (Документи)

10/07/2024


сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 1. Дуриданов, Ив. Академик Любомир Милетич и Димитър Иванов..., 97–106
 

"През цялото време на преподаването си в Софийския университет академик Любомир Милетич е полагал изключителни грижи за способните студенти, които той е имал възможност да опознах в ръководения от него семинар по славянска филология, основан през 1896 г. при тогавашното Висше училище. Както е известно, по-добрите семинарни работи са били публикувэни в издаваната от Милетич поредица „Известия на семинара по славянска филология" (от 1905 г. нататък). Някои от тези студенти, след като са завършили висшето си образование, по препоръка на акад. Милетич са били изпращани със стипендия да специализират в университетите в Полша и Чехословакия (като К. Мирчев, Ив. Леков, Стефан Илчев, П. Динеков).

Измежду малцината даровити студенти, които привлекли вниманието на проф. Л. Милетич, е бил и Димитър Иванов, когото познавах лично от 70-те години насам, но името му ми бе известно от по-преди от една негова диалектоложка работа, с която се запознах като студент. В един наскорошен разговор с неговия син Веселии Димитров, сега професор по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски", узнах, че в архивата на неговия баща са запазени четири писма на проф. Л. Милетич до него..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024