Самуил-царят-воин

12/09/2014

Излезе от печат най-новата книга на Македонския научен институт „САМУИЛ – ЦАРЯТ- ВОИН“, написана от проф. Петър Петров

Книгата е посветена на 1000 години от смъртта на българския владетел цар Самуил. В нея се представени епични страници от борбата срещу Византия за запазване на независимостта на българската държава. Самуил е в центъра на събитията на Балканите от 971 г., когато управлява заедно с тримата си братя, по-късно е пръв военачалник и главнокомандващ на българските войски. С чест и храброст носи царската корона от 997 г. до 6 октомври 1014 г., когато завършва земния си път в Преспа. Четири години след смъртта на царя-воин, наситени с нови войни и междуособици, идва краят на Първото българско царство.

Известният български историк проф. дин Петър Петров е роден на 31 юли 1924 г. в с. Върбешница, област Враца. Основно и прогимназиално образование получава в родното си село, а средно в класическия отдел на Врачанската гимназия. През 1949 г. завършва история в Историко-филологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 1952 г. – редовна аспирантура. Преподава във Философско-историческия и Историческия факултет на СУ от 1952 до 1989 г. като асистент, доцент и професор. Специализира в Унгария, Хърватия и Сърбия. Автор и съставител е на многобройни научни трудове и на сборници с исторически извори с голям хронологичен обхват. С дисертацията си „Въстанието на Ивайло“ става кандидат на историческите науки (1954), а с труда си „Образуване на българската държава“ – доктор на историческите науки (1982). Освен в СУ води лекционни курсове във Великотърновския, Варненския свободен, Славянския и в Пловдивския университет. Член е на факултетни, академични и научни съвети на различните университети. Участва в ръководството на Българското историческо дружество. Като научен секретар на Македонския научен институт – София, на когото и понастоящем е активен и уважаван член, има съществен принос за мащабната изследователска и издателска дейност на Института.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024